فهرســت مطالب فصل اول : مقدمه ای بر اصول و ساختار پایگاه داده –تراکنش ها ۱-۱- مفاهیم تعریف شده در پایگاه داده به نام تراکنش ها . ۱-۲- تعریف تراکنش . ۱-۳- خاصیت یا ویژگی های تراکنش . ۱-۴- وضعیت های یک تراکنش . ۱-۵- اعمال زمان ها در تراکنش

17 اکتبر , 2021 بازدید: 43 دسته: قیمت: 25000 تومان 19000 تومان مشاهده و خرید

چکیده تکرار جرم یکی از نهادهای برخاسته از اصل فردی کردن مجازات است و مراد از آن این است که در مورد فردی که مرتکب جرمی می شود و دارای سابقه محکومیت است نسبت به فرد دیگری که مرتکب جرم شده ولی فاقد سابقه محکومیت است مجازات بیشتر و سنگینتری

29 می , 2021 بازدید: 194 دسته: قیمت: 17000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب چکیده ۴ مقدمه ۴ بیان مسئله ۷ تعریف و اژه های اختصاصی تحقیق ۱۰ تعریف عقد اجاره ۱۰ تعریف عقد نکاح ۱۱ شرط فاسخ ۱۳ قلمرو شرط فاسخ ۱۳ فسخ در حقوق مدنی ۱۳ تفاسخ (اقاله) ۱۴ اقسام انفساخ ۱۵ انفساخ ۱۵ تلف مبیع پیش از تسلیم ۱۷

19 می , 2021 بازدید: 167 دسته: قیمت: 24000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده ۱ مقدمه ۲ ۱- تعدد جرم در حقوق عرفی ۵ ۱-۱- تعریف تعدد جرم، فلسفه و انواع آن ۵ ۱-۲- نظام حقوقی ایران و تعدد جرم ۱۰ ۲- مبانی اصول تعدد جرم ۱۲ ۲-۱- قضیه شرطیه از منطوق تا مفهوم ۱۲ ۲-۲- تحلیل ماهوی قانون

19 می , 2021 بازدید: 187 دسته: قیمت: 20000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب چکیده ۲ مقدمه ۳ کلیات تحقیق: ۴ روش مطالعه: ۴ تاریخچه مطالعه: ۴ تاریخچه جرائم سایبری: ۵ جرائم سایبری ۵ جرائم رایانه ای: ۷ جرائم مرتبط با رایانه : ۹ پیشنهادهای حقوقی: ۹ تهمت و افترا در فضای مجازی و شبکه های اجتمانی: ۱۰ قذف: ۱۰ تدلیسی در

19 می , 2021 بازدید: 155 دسته: قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب چکیده ۱ ۱٫ مقدمه ۱ فضای کسب و کار مجازی : ۲ کسب و کار مجازی نیازمند تامین اجتماعی واقعی : ۴ جامعه الکترونیکی چالش یا فرصت تامین اجتماعی : ۷ جرائم رایانه ای: ۱۰ قواعد و مقررات عمومی حاکم بر تمامی کسب و کارهای اینترنتی ۱۱ شرایط

19 می , 2021 بازدید: 192 دسته: قیمت: 29000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب چکیده ———————————————————————-۱ مقدمه ———————————————————————-۲ فصل ۱ کلیات و تعاریف————————————————– ۴ تعریف فرجام خواهی——————————————————- ۴ تفاوت فرجام خواهی با تجدید نظرخواهی————————————– ۵ ترتیب فرجام خواهی در حقوق ایران—————————————— ۵ ترتیب فرجام خواهی ———————————————————۶ فرجام خواهی اصلی———————————————————–۶ فرجام خواهی بی واسطه————————————————– ۶ فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور————————————— -۸

19 می , 2021 بازدید: 172 دسته: قیمت: 35000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌ها و محصولات فکری در زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند و شامل دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. در بخش مالکیت صنعتی عمدتاّ حق اختراع، علائم صنعتی و تجارتی، طرح‌های صنعتی و

19 می , 2021 بازدید: 284 دسته: قیمت: 24000 تومان مشاهده و خرید

فهرست عناوین صفحه چکیده……………………………………………………………………………………………………. ۱ مقدمه ۲ معنا ، مفاهیم همسان و گونه ها ۳ قبولی ثالث پیش بینی شده ( یا قبولی ثالث جانشین ): ۵ قبول ثالث پیش بینی نشده ( یا مداخله ثالث ): ۱۰ اثر مداخله ثالث بر حق رجوع دارنده برات نکول شده ۱۱ رضایت

19 می , 2021 بازدید: 162 دسته: قیمت: 35000 تومان مشاهده و خرید

چکیده اگرچه پژوهش های زیادی در خصوص تجارت الکترونیکی انجام شده است، ولی در زمینه کسب و کارهای اینترنتی خلأ پژوهشی و قوانین به روز و کاربردی مشاهده می شود. در این راستا با یک پژوهش کتابخانه ای و میدانی، در یک بخش، قواعد و مقررات عمومی حاکم بر تمامی

19 می , 2021 بازدید: 181 دسته: قیمت: 15000 تومان مشاهده و خرید