چکیده هدف این پژوهش، تلاش در جهت شناخت تسهیلات بانکی و امکان توقیف مبلغ تسهیلات در حقوق ایران است. این مقاله، علاوه بر بررسی فرآیند توقیف موجودی حساب های بانکی در اجرای احکام با استناد نزد بانک، به مطالعه ماهیت انواع تسهیلات بانکی و تحلیل مسئله قابلیت بازداشت مبالغ تسهیلات

11 فوریه , 2021 بازدید: 62 دسته: قیمت: 15000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب چکیده امضای الکترونیکی و اعتبار آن در عرصه های مختلف فناوری های اطلاعات و ارتباطات، یکی از چالشهای مهم در عرصه تجارت الکترونیکی است و در بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر، اتخاذ سیاست تقنینی و ایجاد ساز و کارهایی که از یکسو بتواند زمینه بروز، رشد و گسترش

11 فوریه , 2021 بازدید: 57 دسته: قیمت: 18000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب چکیده ۴ مقدمه ۴ انواع وکالت برای مطلقه ساختن زن توسط خود ۶ لزوم شرط وکالت در ضمن عقد ازدواج ۷ شرط فعل و شرط نتیجه ۷ بذل بخشى از مهریه برای بائن ساختن طلاق ۸ انواع وکالت طلاق و واگذاری حق طلاق ۱۱ وکالت طلاق مطلق (حق

11 فوریه , 2021 بازدید: 59 دسته: قیمت: 15000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب مقدمه ۲ ماهیت حقوق بشر نقض شده ۳ موارد نقض حقوق بشر که منجر به مسئولیت بین المللی ۷ مسئول نقض حقوق بشر ۸ مدعی نقض حقوق بشر ۸ پیامدهای بین المللی در قبال نقض حقوق بشر ۹ جلب رضایت زیان دیده: ۱۱ نتیجه ۱۴ منابع ۱۵ مسئولیت

11 فوریه , 2021 بازدید: 56 دسته: قیمت: 12000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب چکیده ۴ مقدمه ۴ استخراج فلسفه از متون بر سه پایه استوار است ۵ هویت فلسفه اسلامی در پرتو اسلام جامع نگر ۵ ماهیت و خاستگاه فلسفه اسلامی ۹ فلسفه و حکمت ۱۱ ارتداد و افول فلسفه مشائی ۱۴ عقل و الهام ۱۵ تأثیر فلسفه اسلامی بر فلسفه

11 فوریه , 2021 بازدید: 60 قیمت: 18000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب چکیده ۶ مقدمه ۶ اعدام ۸ انواع روش های اعدام در گذشته و حال ۹ اعدام با گیوتین : ۱۰ غرق کردن در آب : ۱۱ کوبیدن سنگ بر سر : ۱۱ کندن پوست: ۱۲ دو کرجى : ۱۲ اعدام همراه با استهزاء : ۱۳ اعدام با درخت

11 فوریه , 2021 بازدید: 62 دسته: قیمت: 20000 تومان مشاهده و خرید

چکیده در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و گردآوری اطلاعات آن به شیوه‎ی کتابخانه‎ای می‎باشد، این هدف تعقیب می‎گردد که ویژگی‎های مهم بصری و تحلیل فرم‎های استفاده شده در پوسترهای گردشگری دهه‎های ۶۰ و ۷۰ میلادی اروپا، به منظور شناخت سبک و تکنیک طراحان پوسترهای گردشگری،

27 ژانویه , 2021 بازدید: 142 دسته: قیمت: 35000 تومان مشاهده و خرید

چکیده بیع معاطات که غالبا آن را به عنوان بیعِ بدون لفظ یا داد و ستدِ بدون صیغه ایجاب و قبول می‏شناسند از جمله عقود دیرپا و رایج است. قول به عدم صحّت این بیع در میان فقهای متقدّم امامیّه و شافعیّه طرفداران نسبتا زیادی داشته امّا به مرور زمان

18 ژانویه , 2021 بازدید: 165 دسته: قیمت: 18000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار صورت گرفته است. جامعه آماری، دانش‌آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار که جمعاً ۶۱۰ نفر دانش‌آموزاعم از دختر و پسر را شامل می‌شود، می‌باشد. ۴۰ نفر به عنوان نمونه آماری از بین این

6 ژانویه , 2021 بازدید: 160 دسته: قیمت: 9000 تومان 7000 تومان مشاهده و خرید

بخش اول : ترانس تکفاز مقدمه ترانسفورماتور یک وسیله الکترومغناطیسی ساکن است که می تواند انرژی جریان متناوب را از مداری به مدار دیگر فقط با حفظ اندازه فرکانس انتقال دهد و معمولاً به عنوان مبدل ولتاژ به کار می رود. یک ترانسفورماتور از دو سیم پیچ که بر روی

30 دسامبر , 2020 بازدید: 182 دسته: قیمت: 11000 تومان مشاهده و خرید