اذن و رضایت مجنی علیه در حقوق ایران

23 سپتامبر , 2019 بازدید: 1175 دسته: قیمت: 15000 تومان

چکیده
انسان از آزادی اراده برخوردار است و این امر به عنوان حق فردی در قوانین بنیادی کشورها پیش بینی شده است. از سوی دیگر، اصل کرامت انسانی و زندگی اجتماعی و رعایت حقوق جامعه و دیگران اقتضا می کند که آزادی اراده انسان نسبت به جسم، جان و مال وی با محدودیت هایی روبه رو شود و مجنی علیه نتواند تعهد نماید که قتل وی توسط دیگری قابل مجازات و تعقیب کیفری نباشد و به فرض هم تعهدی بشود چنین تعهدی فاقد اعتبار باشد. مسأله ای که از دیرباز راجع به زوال عنصر قانونی مطرح شده مسأله تأثیر رضایت بزه دیده برای ارتکاب جرم است. به این معنی که هرگاه شخصی به میل و اختیار خویش راضی باشد که دیگری او را به قتل برساند یا مضروب، یا مجروح کند و دیگری نیز بدون ضرورت تقاضای او را برآورده سازد آیا رضایت بزه دیده در این قبیل موارد، باعث عدم مسئولیت کیفری و مجازات خواهد شد؟ امروزه در این مورد یک اصل کلی وجود دارد و آن اینکه رضایت مجنی علیه علت توجیه کننده فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست چون مجازات در شرایط عام برای دفاع از منافع خصوصی ایجاد نشده و قوانین جزایی بیشتر در جهت استقرار نظم عمومی و بقای جامعه تدوین شده اند. اساسا در مسائل مربوط به حقوق عمومی، اشخاص نمی توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع سازند، تنها شارع و مقنن است که می تواند امری را مجاز یا ممنوع سازد بنابراین نفس جرم همیشه ممنوع است. در بسیاری از نظام های حقوقی، رضایت بزه دیده به عنوان عامل عمومی موجهه جرم یا سالب مسوولیت کیفری پیش بینی نشده است، بلکه در موارد خاصی همچون عملیات درمانی و ورزشی که ضرورت های اجتماعی اقتضا می کند، معافیت هایی به صورت استثنائی در نظر گرفته شده است، در سایر موارد از جمله قتلی که با رضایت و درخواست مجنی علیه صورت می گیرد، فاعل مرتکب قتل عمدی شده و قصاص می شود.
فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۳
بیان مسئله ۴
سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۵
مفهوم اذن ۵
اذن در اصطلاح ۶
الف) اذن صریح ۷
ب) اذن ضمنی ۷
مفهوم رضایت ۸
معنای لغوی رضایت ۸
معنای اصطلاحی رضایت ۸
رضایت و گذشت ۹
مفهوم جرم ۹
مفهوم مجنی علیه ۱۰
مفهوم مجازات ۱۰
مبانی مسئولیت کیفری مرتکب در جرایم مسبوق به رضایت مجنی علیه ۱۲
شرایط عامه تحقق رضایت ۱۳
شرایط رضایت ۱۳
وجود رضایت قبل از ارتکاب جرم با همزمان با ارتکاب جرم ۱۳
آزادانه بودن رضایت ۱۳
واقعی بودن رضایت ۱۴
شرایط رضایت دهنده ۱۴
بالغ بودن رضایت دهنده ۱۴
شرایط مرتکب ( جانی) ۱۶
تضییع حقوق در نتیجه وقوع جرم ۱۶
وجود ارتباط مستقیم میان جرم و تخسییع حقوق ۱۷
مشروع بودن حقوق تضییع شده ۱۷
شرایط و جایگاه رضایت در حقوق جزا ۱۸
اصل عدم تأثیر رضایت مجنی علیه در ماهیت جوم ۱۹
تأثیر استثنایی رضایت مجنی علیه در ماهیت جرم ۲۰
تأثیر رضایت مجنی علیه در عدم تحقق جرم ۲۰
رضایت مجنی علیه شرط اباحه عمل ۲۰
عمل جراحی با لبى ۲۱
عمل جراحی با طبی مشروع ۲۱
رضایت بزه دیده در ارتباط با جرائم علیه اموال ۲۱
آثار رضایت بزه دیده در جرائم علیه تمامیت جسمانی ۲۳
موقعیت بزه دیده در قبول صدمات بدنی ۲۳
نقش رضایت در وقوع قتل ۲۳
تعریف اتانازی و انواع آن ۲۴
نتیجه گیری ۲۸
منابع ۳۰

15000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها

تماس با ما

تماس تلفنی - 09357975577

برگشت به منوی تماس ها

ارتباط از طریق واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها