امضای الکترونیکی و قوانین مرتبط به آن

11 فوریه , 2021 بازدید: 188 دسته: قیمت: 18000 تومان

فهرست مطالب

چکیده
امضای الکترونیکی و اعتبار آن در عرصه های مختلف فناوری های اطلاعات و ارتباطات، یکی از چالشهای مهم در عرصه تجارت الکترونیکی است و در بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر، اتخاذ سیاست تقنینی و ایجاد ساز و کارهایی که از یکسو بتواند زمینه بروز، رشد و گسترش بهره برداری از امضای الکترونیکی را فراهم کند و از دیگر سو حافظ امنیت حقوقی و حقوق اجتماعی شهروندان باشد، از برزگترین دغدغه های قانونگذاران به شمار می رود. نظام حقوقی ایران همراستا با پیشرفت های تقنینی بین المللی در این عرصه مقررات قانون تجارت الکترونیکی را از سال ۱۳۸۲ در اختیار دارد و مقاله حاضر با در نظر گرفتن امضای الکترونیکی و قوانین مرتبط به آن مورد بررسی قرار می دهد.
کلمات کلیدی: امضای الکترونیکی، تجارت، قوانین، محرمانه
چکیده ۲
مقدمه ۲
مزایای امضای الکترونیکی و دیجیتالی ۳
قانون امضای الکترونیک ۳
در آمد امضای الکترونیکی» ۳
امضای الکترونیکی مطمئن ۹
کارکرد دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیک ۹
انواع امضای الکترونیک ۱۰
شرایط صحت امضای الکترونیکی ۱۱
آثار و احکام صدور امضای الکترونیکی ۱۲
حقوق مقایسه ای تعریف و شرایط صدور امضای الکترونیکی ۱۳
۳٫ نتیجه گیری ۱۸
مراجع ۲۰

18000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها

تماس با ما

تماس تلفنی - 09357975577

برگشت به منوی تماس ها

ارتباط از طریق واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها