امکان سنجی توقیف مبلغ تسهیلات بانکی در حقوق ایران

11 فوریه , 2021 بازدید: 191 دسته: قیمت: 15000 تومان

چکیده
هدف این پژوهش، تلاش در جهت شناخت تسهیلات بانکی و امکان توقیف مبلغ تسهیلات در حقوق ایران است. این مقاله، علاوه بر بررسی فرآیند توقیف موجودی حساب های بانکی در اجرای احکام با استناد نزد بانک، به مطالعه ماهیت انواع تسهیلات بانکی و تحلیل مسئله قابلیت بازداشت مبالغ تسهیلات بعد از واریز به حساب تسهیلات گیر نده نیز می پردازد. پرسش مورد نظر آن است که آیا موجودی حساب های بانکی (حتی موجودی ناشی از واریز تسهیلات) در تمامی موارد به دستور مراجع قانونی قابل بازداشت است؟ و ماهیت مبلغ واریزی به حساب شخص در انواع تسهیلات بانکی چیست؟ در نهایت، ضمن پرداختن به روابط حقوقی بانک و مرجع اجرایی به عنوان یکی از مصادیق توقیف اموال نزد ثالث، به این ادعا مطرح می شود که در تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات مبادله ای از نوع سلف و خرید دین یه سیب پیوستن وجوه اعطایی به دارایی صاحب حساب، امکان بازداشت مبلغ تسهیلات واریزی وجود دارد لیکن در تسهیلات مبادله ای از نوع فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مرابحه و استصناع و کلیه تسهیلات مشارکتی، به دلیل عدم تعلق وجوه واریزی به صاحب حساب و اصل استقلال دارایی اشخاص از یکدیگر، بازداشت مبلغ امکان پذیر نیست. این رویکرد تحلیلی به موضوع، به نحو گسترده ای در میدان عمل نمره داشته و ضمن تنویر ذهن مراجح اجرایی، می تواند از پیچیدگی ها در فرایند اجرای احکام با استناد بکاهد.
واژگان کلیدی: اجرای احکام، اجرای اسناد، بازداشت، بان
فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۴
۱٫ فرآیند توقیف در اجرای احکام یا اسناد: ۵
۱-۱٫ فرآیند توقیف اموال ۵
۱-۲٫ فرآیند توقیف موجودی حساب های بانکی ۶
٢. ماهیت اقسام تسهیلات بانکی و امکان توقیف آنها ۹
۲-۱٫ توقیف تسهیلات قرض الحسنه ۹
۲-۲٫ توقیف تسهیلات مبادلهای ۱۰
۲-۲-۱٫ توقیف تسهیلات فروش اقساطی ۱۱
۲-۲-۲٫ توقیف تسهیلات اجاره به شرط تملیک ۱۲
۲-۲-۳٫ توقیف تسهیلات جعاله ۱۳
۲-۲-۴٫ توقیف تسهیلات سلف ۱۵
۲-۲-۵٫ توقیف تسهیلات خرید دین ۱۶
۲-۲-۶٫ توقیف تسهیلات مرابحه ۱۷
۲-۲-۷٫ توقیف تسهیلات استصناع ۲۰
۲-۳٫ توقیف تسهیلات مشارکتی ۲۱
۲-۳-۱٫ توقیف تسهیلات مشارکت مدنی ۲۲
۲-۳-۲٫ توقیف تسهیلات مضاریه ۲۳
۲-۳-۳٫ توقیف تسهیلات مزارعه ۲۵
۲-۳-۴٫ توقیف تسهیلات مساقات ۲۶
نتیجه گیری ۲۷
منابع ۳۰

15000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها

تماس با ما

تماس تلفنی - 09357975577

برگشت به منوی تماس ها

ارتباط از طریق واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها