بازیافت آموکسیسیلین از پساب داروسازی با استفاده از فناوری نانوفیلتراسیون غشایی

5 جولای , 2016 بازدید: 2135 دسته: قیمت: 6700 تومان

چکیده

در این تحقیق، بازیافت آموکسی سیلین به عنوان یک ماده دارویی ارزشمند از پساب کارخانه داروسازی زکریای تبریز، با استفاده از فناوری نوین فیلتراسیون غشایی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از محاسبات انجام گرفته درخصوص تعیین اندازه متوسط قطر ملکولهای اجزای اصلی پساب، نشان داد که فناوری نانوفیلتراسیون غشایی می تواند برای این منظور به کار گرفته شود به طوریکه آموکسی سیلین با قطری بزرگتر از یک نانومتر پشت غشا باقی می ماند و بقیه اجزای پساب که قسمت عمده آن آب است از غشا عبور می کند. طراحی فرایند فیلتراسیون غشایی (ناپیوسته) با غشاهای سرامیکی-نانوکامپوزیتی با بیش از ۴٠ درصد تخلخل باز و اندازه حفره های نانومتری، صورت گرفته است. بر اساس محدودیتهای عملیاتی فرایند، سطح غشا باید طوری طراحی شود که زمان انجام فرایند در هر مرحله کمتر از ٨ ساعت باشد. نتایج حاصل از مدلسازی فرایند نشان می دهد که حداقل سطح غشا با در نظر گرفتن محدودیت زمانی فرایند، ۲m ٢٨٠ است.

کلمات کلیدی: آموکسی سیلین، غشای سرامیکی-نانوکامپوزیتی، نانوفیلتراسیون، پساب

6700 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها

تماس با ما

تماس تلفنی - 09357975577

برگشت به منوی تماس ها

ارتباط از طریق واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها