تکرار جرم

29 می , 2021 بازدید: 134 دسته: قیمت: 17000 تومان

چکیده
تکرار جرم یکی از نهادهای برخاسته از اصل فردی کردن مجازات است و مراد از آن این است که در مورد فردی که مرتکب جرمی می شود و دارای سابقه محکومیت است نسبت به فرد دیگری که مرتکب جرم شده ولی فاقد سابقه محکومیت است مجازات بیشتر و سنگینتری اعمال گردد و فلسفه بکارگیری این نهاد حقوفی متناسب کردن و متعادل کردن میزان مجازات با درجه مجرمیت، سوء نیت ، تباهی اخلاقی با خطرناکی مجرم بوسیله تشدید مجازات است و از این رو است که حقوقدانان آنرا از علل مشدده مجازان دانسته و از آن جهت که در قانون آمده است جهات قانونی تشدید نامیده می شود.
فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۳
علل تشدید مجازات ۴
تعریف تکرار جرم ۵
مکاتب و مبانی نظری تکرار جرم ۸
تفاوت تکرار جرم با عناوین مشابه ۱۰
تعدد و تکرار جرم ۱۰
تکرار جرم و جرم مستمر ۱۱
تحول تاریخی مقررات تکرار جرم قبل از انقلاب ۱۲
تکرار جرم در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ۱۳
دائمی بودن اعمال قاعده تکرار جرائم جنائی در قانون مجازات ۱۳۰۴ ۱۴
ضرورت قطعی و لازم الاجراء بودن جرم اولیه در قانون مجازات ۱۳۰۴ ۱۵
به میزان مجازات تکرار جرم در قانون مجازات ۱۳۰۴ ۱۵
تکرار جرم در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال ۱۳۱۰ ۱۵
شرایط و مختصات تکرار جرم ۱۸
عمومی بودن ۱۸
جرائم مشمول تکرار از نظر نوع و ماهیت ۱۹
مرجع صادر کننده محکومیت قبلی . ۲۰
تکرار جرم در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ ۲۱
جمع تکرار جرم و کیفیات مخففه ۲۲
تحول تکرار جرم بعد از انقلاب ۲۳
شرایط و مختصات ۲۵
جرائم مشمول تکرار از نظر نوع و ماهیت ۲۵
نامحدود بودن فاصله ارتکاب دو جرم ۲۷
اختیاری بودن تشدید ۲۷
مقررات مربوط به تکرار جرم در قانون مصوب ۱۳۷۰ ۲۸
جمع تکرار جرم و عوامل مشدده خاص ۳۰
تکرار جرم و تخفیف مجازات: ۳۰
تشدید مجازات در مقررات حدود و قصاص و دیات. ۳۱
تکرار در زنا. ۳۱
تکرار در مساحقه: ۳۳
تکرار در سرقت ۳۳
تکرار در محاربه و افساد فی الارض ۳۵
نتیجه گیری : ۳۶
منابع ۳۸

17000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها

تماس با ما

تماس تلفنی - 09357975577

برگشت به منوی تماس ها

ارتباط از طریق واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها