حسابداری مالی مدارس

4 فوریه , 2020 بازدید: 963 دسته: قیمت: 20000 تومان

چکیده
در ایران علیرقم توسعه روز افزون وظایف و برنامه های مدارس در چند دهه اخیر ضرورت استقرار یک سیستم اطلاعاتی مفید و موثر را در این مورد می طلبد و خواستار یک تحول و دگرگونی اساسی و قابل ملاحظه است . مطالعه سیر تکاملی تاریخی حسابداری در ایران و مقایسه آن با روند تکاملی این رشته در سایه کشورهای موید این نظر است.

نا آگاهی مدیران این موسسات به نحوه استفاده از گزارشهای مالی در اتخاذ تصمیمات مالی صحیح و بموقع و اداره امور مالی سازمانهای مذکور به نحو مطلوب از یک سو و فقدان ارتباط و تفاهم منطقی میان استادان و مدرسان رشته حسابداری دانشگاهها و موسسات مراکز آموزش عالی و حسابداری به کار رفته شده در عمل یکی از دلایل این افت به شمار می آید و هر فردی که در ساختن یک سیستم تبحر یافت می کند سیستم کوچکی برای یک سازمان می سازد در صورتی که سازمانهای مشابه وجود دارد و می توان از سیستمهای مشترک استفاده کرد و باعث بالابردن روند کنترل و سرعت بخشیدن به امر حسابداری شود.

فهرست مطالب
فصل اول: ۸
کلیات تحقیق ۸
۱-۱- مقدمه: ۹
۱-۲- منابع نظری تحقیق ۹
فصل دوم: ۱۳
پیشینه تحقیق ۱۳
۲-۱- مدرسه : ۱۴
۲-۲- منابع مالی مدرسه: ۱۴
۲-۳- دوره مالی: ۱۵
۲-۴- حساب بانکی ۱۵
۲-۵- شورای مالی: ۱۶
۲-۶- ترکیب اعضای شورای مالی مدارس: ۱۶
الف -شورای مالی مدارس روزانه: ۱۷
۱-مدیر یا سرپرست مدرسه ۱۷
۲-رئیس انجمن اولیا و مربیان مدرسه ۱۷
۳-نماینده شورای معلمان مدرسه ۱۷
ب -شورای مالی مدارس شبانه روزی و بزرگسالان: ۱۷
۱-مدیر یا سرپرست مدرسه (رئیس شورا) ۱۷
۲-نماینده شورای معلمین(مربیان پرورشی ،دبیران ، هنرآموزان ) مدرسه ۱۷
۳-نماینده کادر اداری (معاونین،دفترداران) مدرسه ۱۷
۴-حسابدارمدرسه که دارای پست سازمانی حسابدار باشد ۱۷
۵- نماینده سرپرستان شبانه روزی (در مدارس شبانه روزی) مدرسه ۱۷
ج-شورای مالی هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش: ۱۷
۱-مدیر یا سرپرست مدرسه (رئیس شورا) ۱۷
۲-رئیس انجمن اولیا و مربیان مدرسه ۱۷
۳-نماینده شورای معلمین و مربیان مدرسه ۱۷
۴-نماینده کادر اداری (معاونین،دفترداران) مدرسه ۱۷
۵-حسابدار مدرسه که دارای پست سازمانی حسابدار باشد ۱۸
۲-۷- سر فصل و عناوین حسابها: ۲۲
۲-۸- مصرف منابع مالی مدارس : ۲۳
۲-۹- کارپرداز: ۲۶
۲-۱۰- نحوه تنظیم اسناد هزینه کارپردازی: ۲۶
۲-۱۰- صورتحساب(فاکتور)یا برگ خرید: ۲۸
۲-۱۱- نحوه تنظیم قبض انبار: ۲۹
۲-۱۲- انباردار : ۳۰
۲-۱۳- حواله انبار(خروج کالا از انبار): ۳۱
۲-۱۴- قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب خرداد ماه ۱۳۴۸ ۳۶
۲-۱۵- موادی از قانون محاسبات عمومی کشور ۳۸
۲-۱۵- موادی ازآیین نامه اجرائی مدارس: ۴۰
فصل سوم: ۴۲
تشریح پروژه ۴۲
۳-۱- بیان مسئله ۴۳
۳-۲- هدف تحقیق ۴۴
۳-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۴۴
۳-۴- نحوه تنظیم سند حسابداری ۴۹
۳-۵- چگونگی تهیه تراز عملیات از روی دفتر کل ۶۲
۳-۶- مزایای تراز چهار ستونی: ۶۳
۳-۷- عملیات حسابداری بانک و تهیه صورت مغایرت بانکی: ۶۷
فصل چهارم: ۷۷
نتیجه گیری ۷۷
نتیجه گیری ۷۸
منابع و ماخذ ۸۰

20000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها

تماس با ما

تماس تلفنی - 09357975577

برگشت به منوی تماس ها

ارتباط از طریق واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها