حسابداری منابع انسانی در شرکت ها

21 جولای , 2020 بازدید: 539 دسته: قیمت: 22000 تومان

چکیده :
این پروژه ،ابتدا به معرفی انواع‌ سیستم‌های حسابداری منابع انسانی، سپس به تبیین برخی نظرات موافق و مخالف حسابداری منابع انسانی در شرکتها و در نهایت،به بیان برخی فرصت‌ها و چالش‌های فراروی این سیستم‌ها و نیز نقش و اهمیت حسابداری منابع‌ انسانی در سازمان‌های نوین‌ می‌پردازد.امروزه آنچه که سازمان‌ها را از هم‌ متمایز می‌سازد،گذشته از سرمایه، فناوری و مواد اولیه در اختیار آنها، نیروی انسانی و آنهم نیروی انسانی‌ متخصص و کارآمد است که در واقع‌ می‌توان آنرا مهم‌ترین عامل موثر در موفقیت یا شکست سازمان‌ها دانست. سازمانی ممکن است در عین داشتن‌ منابع غنی،صرفا به خاطر نداشتن‌ ۲Lنیروی انسانی کارآمد،در عرصه کسب‌ و کار حرفی برای گفتن نداشته باشد و در مقابل،سازمان دیگری فقط و فقط با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و کارآی خود و با به کارگیری منابعی‌ اندک،گوی سبقت را از دیگر رقبا ربوده باشد.با توجه به اهمیت‌ روزافزون عامل انسانی در سازمان‌ها و در فرآیند کسب و کار،اداره بهتر منابع‌ انسانی تحت اختیار خود ضرورت‌ ۳Lتعیین و برآورد ارزش واقعی خدماتی بیش‌ از پیش احساس می‌گردد که توسط این‌ عامل ارائه می‌شود،و به عنوان اصلی مهم، فراروی سازمان‌های نوین امروزی قرار دارد.سیستم حسابداری منابع انسانی،به‌ عنوان ابزاری توانمند،زمینه تحقق این مهم‌ را فراهم می‌سازد.سیستم حسابداری‌ منابع انسانی،برای آگاهی و اطلاع بیشتر روش‌ها و فنون متنوعی را فراهم آورده‌ است.
کلمات کلیدی:
حسابداری منابع انسانی، سیستم‌های حسابداری منابع انسانی شرکتها، دارایی‌های مشهود،دارایی‌های‌ نامشهود،سیستم اطلاعات، سازمان‌های نوین،مهندسی مجدد.

فهرست مطالب
فصل اول: ۱
کلیات تحقیق ۱
۱-۱٫ مقدمه ۲
۱-۲٫ منابع نظری تحقیق ۳
فصل دوم: ۶
پیشینه تحقیق ۶
۲-۱٫ تاریخچه حسابداری منابع انسانی: ۷
۲-۲٫ فلم هولتز پنج مرحله را در توسعه ی حسابداری منابع انسانی ذکر میکند: ۸
۲-۳٫ حسابداری منابع انسانی چیست ؟ ۱۳
۲-۴٫ هزینه های منابع انسانی از دو بخش هزینهی اولیه وهزینهی جایگزینی تشکیل میشود: ۱۳
۲-۵٫ مهمترین گروه معیارهای رفتاری غیر پولی: ۱۵
۲-۶٫ نظریه ارزش اقتصادی ( ارزش فعلی): ۱۶
۲-۶-۱٫ نارسایی های روش ارزش اقتصادی: ۱۷
۲-۷٫ نظریه ارزش جایگزینی: ۱۷
۲-۸٫ نظریه ی ضریب ارزش ۲۰
۲-۸-۱٫ نارساییهای نظریهی ضریب ارزشی: ۲۱
۲-۹٫ نظریه ی مزایده: ۲۲
۲-۱۰٫ نظریه ی بهای تمام شده ی تاریخی: ۲۳
۲-۱۱٫ روشهای گزارشگری: ۲۶
۲-۱۲٫ نحوه ی گزارش داراییهای انسانی: ۲۸
۲-۱۳٫ روشهای گزارشگری منابع انسانی: ۳۰
۲-۱۴٫ مشکلات حسابداری داراییهای انسانی ۳۲
فصل سوم: ۳۴
تشریح پروژه ۳۴
۳-۱٫ بیان مسئله ۳۵
۳-۲٫ هدف نحقیق ۳۷
۳-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ۳۷
۳-۴٫ حسابداری منابع انسانی:چالش یا فرصت ۴۱
۳-۵٫ نحوه نشان دادن ارزش منابع انسانی در صورت‌های مالی ۴۵
۳-۶٫ حسابداری منابع انسانی در سازمان‌های‌ نوین ۵۶
فصل چهارم: ۶۲
نتیجه گیری ۶۲
۴-۱٫ نتیجه‌گیری ۶۳
۴-۲٫ پیشنهادات: ۶۶
و در نهایت پیشنهاد می شود : ۶۶
پی‌نوشت‌ها: ۶۸
منابع و ماخذ: ۷۰

22000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها

تماس با ما

تماس تلفنی - 09357975577

برگشت به منوی تماس ها

ارتباط از طریق واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها