شیوه های رایج اعدام در کشورهای مختلف

11 فوریه , 2021 بازدید: 195 دسته: قیمت: 20000 تومان

فهرست مطالب
چکیده ۶
مقدمه ۶
اعدام ۸
انواع روش های اعدام در گذشته و حال ۹
اعدام با گیوتین : ۱۰
غرق کردن در آب : ۱۱
کوبیدن سنگ بر سر : ۱۱
کندن پوست: ۱۲
دو کرجى : ۱۲
اعدام همراه با استهزاء : ۱۳
اعدام با درخت در دوره قاجاریه : ۱۳
اعدام در دین اسلام : ۱۳
اعدام با صندلی الکتریکی: ۱۴
اعدام با تزریق مرگبار : ۱۵
اعدام بوسیله گاز مرگبار : ۱۵
اعدام با دار زدن : ۱۵
سوزانیدن در آتش: ۱۶
تیر باران: ۱۷
ساتی: ۱۷
حقوق بشر ۱۷
تبیین و تعریف مجازات ۱۸
پیشینه مجازات سلب حیات ۲۰
بابل ۲۱
آشور ۲۲
پارس ۲۳
ژاپن ۲۷
اروپا ۲۷
مجازات های سالب حق حیات در ادیان ۳۰
مجازات های سالب حق حیات در اسلام ۳۰
قصاص ۳۱
اعدام در کتاب مقدس ۳۲
۲- اعدام در تلمود ۳۳
مجازات های سالب حیات در سایر ادیان و مذاهب ۳۴
مجازات اعدام در اسناد بین المللی ۳۷
مطابق ماده شش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: ۴۱
رویکرد جمهوری اسلامی ایران در مورد مجازات اعدام ۴۴
اعدام از منظر قوانین اساسی دولت ها ۴۶
نتیجه گیری ۴۸
منابع ۵۰


چکیده
اعدام به عنوان یکی از مجازات های سالب حیات مهم ترین بحث مبتنی بر حقوق بشر دنیای مدرن امروزی است و طبق نص قرآن کریم» و لقد کرمنا بنی آدم»، کرامت انسان مانع از آن است که اختلافات سیاسی، عقاید فردی، نژاد و قومیت و در نگاهی آرمانی، رفتار مجرم بتواند مجوزی برای سلب حیات فرد باشد. دفاع از حق حیات در طی اعصار و قرون همواره با شروط و استثنائاتی همراه بوده است که گاه منشاء دینی و عقیدتی داشته و در بعض مواقع مرتبط با مال، عرض و ناموس و منافع فرد داشته است و در برخی موارد نیز به مصالح جامعه مرتبط می گردیده است. با توجه به محور قرار گرفتن حق حیات و کرامت انسان و نیز توجه به حیثیت انسان در مقام مجازات انسان دیگر به نظر می رسد نمی توان حیات دیگری را سلب نمود.
اعدام، مجازات، قوانین

20000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها

تماس با ما

تماس تلفنی - 09357975577

برگشت به منوی تماس ها

ارتباط از طریق واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها