فرآیند تهیه اتیل بنزن و استایرن‌مونومر در پتروشیمی تبریز

28 آوریل , 2016 بازدید: 2605 دسته: قیمت: 25000 تومان 20000 تومان

مقدمه
خط C یکی از مهمترین واحدهای عملیاتی پتروشیمی تبریز می باشد که در نوع خود در سطح خاور میانه از اهمیت خاصی برخوردار می باشد .این واحد عملیاتی خود شامل سه قسمت عمده بنامهای C1/C2/C3 می باشد که هر واحد با تولیدات خاصی خود نقش عمده ای در اقتصاد کشور ایفاِ می کنند.
واحد C1 که واحد اتیل بنزن و استایرنمونومر می باشد هر کدام بترتیب با تولید سالیانه ۱۰۱ هزار تن و ۹۵ هزار تن خوراک اولیه واحدهای C2, C3 و همچنین خط E تامین می کند.
فصل اول: مقدمه ۱
مقدمه ۲
فصل دوم: واحد اتیل بنزن ۶
۲-۱) مقدمه: ۷
۲-۲) اصول فرآیند: ۸
۲-۳)کاتالیست: ۸
۲-۴)واکنشهای جانبی: ۱۶
۲-۴-۱)پروپیلن C3H6 ۱۶
۲-۴-۲)استیلن C2H2 ۱۶
۲-۴-۳)تولوئن C7H8 ۱۷
۲-۵)مسمومیتهای کاتالیستی: ۱۷
۲-۵-۱)مواد قلیایی ۱۷
۲-۵-۲)ترکیبات نیتروژندار ۱۸
۲-۵-۳)ترکیبات اکسیژندار ۱۸
۲-۵-۴)متانول ۱۸
۲-۵-۵)آب آزاد ۱۸
۲-۵-۶)اولفینها ۱۹
۲-۵-۷)استیلن ۱۹
۲-۵-۸)سایر مواد ۱۹
۲-۵-۹)فلزات ۱۹
۲-۵-۱۰)مواد سنگین ۱۹
۲-۶)جداسازی اتیل بنزن ۲۱
۲-۶-۱)برج بنزن: ۲۰۱-T ۲۱
۲-۶-۲)برج دراگ بنزن: ۲۰۲-T ۲۳
۲-۶-۳)برج اتیل بنزن: ۲۰۳-T ۲۴
۲-۶-۴)برج پلی اتیل بنزن:۲۰۴-T ۲۶
۲-۷)احیاءRegeneration)) ۲۸
۲-۸)کوره ۱۰۱ ( ترانس آلکیلاتور هیتر ) ۳۱
فصل سوم:‌واحد استایرین ۳۳
۳-۱)مقدمه: ۳۴
۳-۲)مزیتهای اصلی فرایند استایرن مونومر بروشuop بشرح زیر است: ۳۵
۳-۳)فرایند تولید: ۳۶
۳-۴)واکنش‌های شیمیایی ۳۸
۳-۵)مسمومیتهای کاتالیستی ۴۰
۳-۶)بخار: ۴۳
۳-۷)بخش تزریق NSI و TBC : ۴۴
۳-۸)فنیل استیلن PA: ۴۴
۳-۹)بخش راکتورها: ۴۶
۳-۱۰)بخش جداسازی: «برجهای استایرن» ۴۸
۳-۱۰-۱)برج ۴۰۱-T ۴۹
۳-۱۰-۲)برج ۴۰۲-T ۵۱
۳-۱۰-۳)برج استایرین مونومر،۴۰۳-T : ۵۲
۳-۱۰-۴)برج ۴۰۴-T ۵۲
۳-۱۱)مسیر گازهای اضافی غیر قابل بازیافت ۵۴
۳-۱۲)واحد۵۰۰: ۵۹
۳-۱۳)مخازن میانی:قسمت ۶۰۰ ۶۴
۳-۱۳-۱)واحد اتیل بنزن: ۶۵
۳-۱۳-۲):۶۰۴-TK ۶۵
۳-۱۳-۳)۶۰۵-TK ۶۵
۳-۱۳-۴): ۶۰۹-V ۶۶
۳-۱۳-۵): ۶۱۰-V ۶۶
۳-۱۳-۶): ۶۰۷-TK ۶۶
۳-۱۳-۷): چیلر: ۶۷
۳-۱۳-۸) :۶۰۸-TK: ۶۷
۳-۱۴)واحد اکسیژن ۶۸
۳-۱۵)کوره ۳۰۱ ۷۴
منابع و ماخذ : ۸۹

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها

تماس با ما

تماس تلفنی - 09357975577

برگشت به منوی تماس ها

ارتباط از طریق واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها