مسئولیت بین المللی دولتها در نتیجه اعمال شورشیان

7 می , 2020 بازدید: 808 دسته: , قیمت: 15000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه ۲
حدود مفاهیم ۴
مسئولیت بین المللی دولتها ۴
مفهوم شورشیان از دیدگاه حقوق مسئولیت بین المللی ۹
مسئولیت بین المللی دولتی که گروه شورشی در آن فعالیت می نماید: ۱۲
الف- اعمالی که متضمن یک اقدام قراردادی است: ۱۴
۱- اخذ وام: ۱۵
۲- امتیازات و واگذاریهای اموال کشور (اعطاء شده توسط شورشیان ناموفق به خارجیان): ۱۶
۳- اعمال روزمره اداری (توسط شورشیان ناموفق): ۱۶
ب- اعمالی که ایجاد خسارت و زیان می نمایند: ۲۰
بررسی مسئولیت جنبش شورشی بعد از پیروزی ۲۵
تشکل دولت (حکومت) جدید ۲۵
الف- بیان قاعده: ۲۵
ب- حد مسئولیت دولت (مسئله کنترل): ۲۶
ج- مسئله شناسایی دولت های جدید: ۲۷
تشکیل کشور جدید: ۲۷
نتیجه گیری ۲۸

چکیده
در حقوق بین الملل طبق قاعده ی کلی رفتار شورشیان سازمان یافته به دولت منتسب نمی شود؛ زیرا آنها ارگان دولت محسوب نمیشوند و نیز دولت در موقعیتی نیست که کنترل موثری بر فعالیتهای آنها داشته باشد. اما موقعیتهایی وجود دارد که رفتار شورشیان میتواند به کشوری که در قلمرو آن فعالیت میکنند و یا به کشور دیگر منتسب شود. حالت اول، زمانی است که دولت در مظان اتهام همکاری و یا ترک فعل در برابر اعمال زیانبار شورشیان قرار گیرد. حالت دوم، هنگامی است که شورشیان طبق دستورالعمل و یا تحت هدایت و یا کنترل کشور دیگر عمل کنند که در این صورت ارگان بالفعل facto de و کارگزار آن کشور محسوب خواهند شد.
واژگان کلیدی: اعمال شورشیان- معیارهای انتساب- دولت- ارگان بالفعل- اشخاص خصوصی.

15000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها

تماس با ما

تماس تلفنی - 09357975577

برگشت به منوی تماس ها

ارتباط از طریق واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها