مسئولیت بین المللی دولت ها بابت نقض حقوق بشر

11 فوریه , 2021 بازدید: 244 دسته: قیمت: 12000 تومان

فهرست مطالب
مقدمه ۲
ماهیت حقوق بشر نقض شده ۳
موارد نقض حقوق بشر که منجر به مسئولیت بین المللی ۷
مسئول نقض حقوق بشر ۸
مدعی نقض حقوق بشر ۸
پیامدهای بین المللی در قبال نقض حقوق بشر ۹
جلب رضایت زیان دیده: ۱۱
نتیجه ۱۴
منابع ۱۵

مسئولیت بین المللی دولت ها بابت نقض حقوق بشر
مقدمه
جوهره ی اصلی حقوق بشر پاسداری از حیثیت انسانی است. هر انسانی فارغ از جنس، رنگ، نژاد و مذهب دارای حیثیت برابر با دیگر انسان ها است. برخورداری از حیثیت و کرامت انسانی برابر، از اصول بنیادین حقوق بشر است که در هیچ شرایطی تخصیص نمی پذیرد. بنابراین منشأ برخورداری ازحقوق برابر و یکسان، حیثیت انسانی برابر و یکسان است نه تعلق به جنس، نژاد، مذهب و یا حتی خط مشی سیاست غالب. لذا مهم ترین چالش امروزین جهان مسأله ی توجه به مسائل حقوق بشر ومشکلات ناشی از نقض این حقوق بنیادین توسط دولت ها است. به حدی که به جرأت می توان ادعا کرد قرن حاضر دوره ی توجه به این مقوله و تشکیل دولت هایی است که حقوق بشر را را در عمل بتوانند نهادینه کرده و ضمانت اجرای داخلی آن را تضمین کنند. اولین تلاشها برای تدوین مقرراتی در باب مسئولیت بین المللی به زمان کنفرانس تدوین حقوق بین المللی لاهه یعنی به سال ۱۹۳۰ باز می گردد. معهذا تلاشهای جامعه بین المللی تا به حال، به جز تهیه چند پیش نویس از سوی کمیسیون حقوق بین المللی، به ثمر نرسیده اند. علی رغم وجود مقررات مدونی در قلمرو مسئولیت بین المللی دولت ها باید گفت که کارهای کمیسیون حققوق بین الملل سازمان متحد در این مورد اگر نگوییم که یکی از منابع حقوق بین الملل در باب مسئولیت بین المللی هستند، حداقل باید بپذیریم مهم ترین اسناد بین المللی قابل استفاده در این موضوع می باشند.

12000 تومان – پرداخت
با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها

تماس با ما

تماس تلفنی - 09357975577

برگشت به منوی تماس ها

ارتباط از طریق واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها