مسئولیت کیفری ناشی از عدم کمک رسانی به مصدومین

21 جولای , 2020 بازدید: 610 دسته: قیمت: 20000 تومان 14000 تومان

چکیده
خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ، از جمله مواردی است که قانونگذار وظیفه اخلاقی افراد جامعه را مورد توجه قرار داده و نقض این وظیفه اخلاقی را جرم شناخته و به حمایت کیفری از قاعده اخلاقی پرداخته است . درخصوص سایر افراد قانونگذار یک طرفه تعیین تکلیف می کند، ولی درخصوص پزشک به رغم تعیین تکلیف ، خود پزشک هم با قبول مسئولیت عهده دار انجام این وظیفه می گردد و با توجه به قبول اختیاری مسوولیت ، متعهد می گردد که در حفظ جان بیماران نهایت تلاش خود را ب کار گیرد و همین قبول تعهد، وی را در مقایسه با دیگر افراد جامعه در شرایط متفاوتی قرار می دهد. در نتیجه تحمیل مسوولیت متفاوت بر وی دور از انتظار نیست . رکن مادیبزه خودداری از کمک به مصدومین را امتناع صرف از اجرای دستور قانونگذار و انجام تکلیف قانونی ، تشکیل می دهد و نیاز به نتیجه ندارد و اگر نتیجه ای درپی داشته باشد، اهمیت ندارد؛ چراکه خارج از عنصر مادی جرم است و تارک سبب تحقق نتیجه مجرمانه نیست ؛ از این رو، در قبال آن مسوولیت کیفری ندارد. مجازات ، به خاطر نفس امتناع است . این نوع امتناع می تواند عمدی باشد که در این صورت ، جرم ترک فعل عمدی تحقق پیدا می کند و یا غیرعمدی باشد که ماحصل آن ، جرم غیرعمدی است .
کلمات کلیدی: ارتکاب جرم, کمک به مصدومین, مسوولیت کیفری و مدنی
فهرست مطالب
چکیده ۴
مقدمه ۵
خـودداری از کـمک به مصدومین ومسؤولیت های ناشی از‌ آن‌ ۱۴
الف ـ مـفهوم شـناسی موضوعی ۱۵
ب ـ عـناصر متشکله جرم خودداری از کمک به مصدومین‌ ۲۱
مسؤولیت مراکز‌ اورژانس‌ ۲۳
مـصادیق‌ فـوریت های پزشکی ۲۳
ارتـکاب جـرم توسط افرادی غیر از متصدیان امور‌ پزشکی‌ ۲۴
وجوب‌ انجام فعل از نظر قانونی ۲۴
عدم‌ توجه خطر نسبت بـه کـمک کـننده و دیگران ۲۷
توانایی مرتکب بر انجام فعل ۲۷
اقـوا بودن سبب از مباشر ۲۷
عدم قطع رابطه سببیت با دخالت عامل جدید‌ ۲۸
عدم نیاز به حصول نتیجه‌ مجرمانه‌ ۲۹
نتیجه‌ ۴۴
فـهرست مـنابع ۴۶

با توجه به اختلالات اخیر اینترنت در صورتیکه در موقع پرداخت آنلاین با خطا مواجه شدین با شماره 09357975577 از طریق تلگرام در تماس باشید.

آخرین فایل ها

تماس با ما

تماس تلفنی - 09357975577

برگشت به منوی تماس ها

ارتباط از طریق واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها