طرح درس سالانه برای فارس

19 می , 2021 بازدید: 132 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

طرح درس سالانه چهارم از درس ۱ تا ۱۷

19 می , 2021 بازدید: 111 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

طرح درس علوم چهارم ابتدایی درس بدن ما ۲ هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با دستگاه گردش خون آشنا شوند. اهداف رفتاری: انتظار میرود دانش آموز بتواند: دانش آموزان اندام های دستگاه گردش خون را نام ببرند. (دانش)

19 می , 2021 بازدید: 92 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

طرح درس فارسی چهارم ابتدایی درس شیر و موش اهداف جزئی و رفتاری: -تقویت مهارت خوانش شعر با رعایت لحن (دانشی- نگرشی) -گسترش دایره واژگان با فرایند واژه سازی(کلمه+زار) (رفتاری) -آشنایی با چگونگی پایان قصه (دانشی- رفتاری) -آشنایی با ابزارهای انسجام متن (دانشی) -تقویت فضایل اخلاقی به ویژه گذشت (عاطفی)

19 می , 2021 بازدید: 125 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

طرح درس فارسی چهارم ابتدایی درس ادب از که آموختی اهداف جزئی و رفتاری: -آشنایی با آداب زندگی و مفاهیم اخلاقی (دانشی–نگرشی) -آشنایی دانش آموزان با اجزای جمله (دانشی) -گسترش دامنه واژگان (دانشی–نگرشی) -تقویت درک دیداری شنیداری (رفتاری) -به کارگیری مفاهیم اخلاقی (رفتاری) – آشنایی با ساختار«… اول،دوم و سوم

19 می , 2021 بازدید: 77 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

چکیده ۳ مقدمه ۴ برای جلوگیری از بیمار شدن چه کاری می توانم انجام دهم؟ ۵ آیا باید ماسک بپوشم؟ ۵ آیا می توانم مسافرت کنم؟ ۶ چگونه می توانم از خود و همکلاسیهایم محافظت کنم؟ ۷ چگونه می توانم در برابر یک بیماری همه گیر جهانی آمادگی بگیرم؟ ۹

27 نوامبر , 2020 بازدید: 523 دسته: , قیمت: 19000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه: با تغییر کتب درسی مبحث جدیدی در ریاضیات وارد شد به نام جمع و تفریق فرآیندی که زیربنای آن از پایه ی دوم ابتدایی)جمع و تفریق اعداد سه رقمی( پایه ریزی می شود. بر خلاف سالهای گذشته که در مبحث جمع و تفریق با انتقال، خیلی سریع به ارائه

3 فوریه , 2020 بازدید: 971 دسته: قیمت: 3000 تومان مشاهده و خرید

چکیده بیش از ۵۰ درصد دانش آموزان مقاطع مختلف معمولاً در درس ریاضی مشکلات اساسی دارند. بسیاری از دانش آموزان حتی در ساده ترین مطالب ریاضی مربوط به سال های قبل اشکال دارند. در ابتدای سال تحصیلی معمولاً مشکلات یادگیری ریاضی به دلیل فراموشی مطالب پایه بسیار زیاد است و

3 فوریه , 2020 بازدید: 782 دسته: , قیمت: 3500 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب چکیده ۵ مقدمه : ۶ بیان مسئله ۶ تبین ضرورت و اهمیت موضوع : ۸ یک دوره درس پژوهی ۸ برنامه ریزی درس پژوهشی : ۹ اهداف کلی : ۹ هدف درس پژوهی : ۹ حیطه عاطفی : ۹ ویژگی های طرح درس ( سناریو ) ۱۰ زمان

12 ژانویه , 2020 بازدید: 691 دسته: , قیمت: 4000 تومان مشاهده و خرید

چکیده آدمی از آغاز بر آن بوده است که تاریکی های جهان را به نور آگاهی و دانش و اندیشه روشن نماید تا بتواند به افق های دورتر دانایی و دانش اوج بگیرد. در این میان اشتغال به نشر و پژوهش در علوم موهبتی است ایزدی که معلمان را به

1 ژانویه , 2020 بازدید: 830 دسته: , قیمت: 3000 تومان مشاهده و خرید