فهرست: چکیده ……………………………………………………………………………………………………………..الف مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………۱ بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………..۲ مدرسه ها را پاس بداریم…………………………………………………………………………………………۳ تجربیات ۱)تغییر شیوه مدیریت…………………………………………………………………………………………….۳ ۲)کیفیت ارتباط……………………………………………………………………………………………………..۴ ۳)ارتقای توانمندی ها……………………………………………………………………………………………..۴ ۴)ایجاد محیط امن…………………………………………………………………………………………………۴ ۵)توجه به فضای فیزیکی……………………………………………………………………………………….۵ ۶)گسترش تعامل خانه و مدرسه………………………………………………………………………………۶ ۷)تنوع در برنامه ها…………………………………………………………………………………………………۶ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………۷ پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………۷ منابع………………………………………………………………………………………………………………………۸ پیوست ها چکیده: دبستان …………. یکی از دبستان های شهرستان

15 آوریل , 2017 بازدید: 1497 دسته: قیمت: 3000 تومان 2800 تومان مشاهده و خرید

چکیده اقدام پژوهی : در سالتحصیلی اخیر وقتی بعد از سال سابقه کار برای اولین سال در دبستان شهرستان مشغول خدمت بودم با دانش آموزی مواجه شدم ؛ که نظم وانضباط مدرسه را در زنگ ورزش برهم زده بود . او دارای اختلالات رفتاری از قبیل شلوغی غیر نرمال ،

7 ژانویه , 2017 بازدید: 1551 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه ” اختلال لج بازی و خود نمایی “، در کودکان و نوجوانان به صورت لج بازی مستمر با اطرافیان در مدرسه و منزل دیده می شود، اغلب با بزرگترها یا افراد کوچکتر جر و بحث کرده و در صورت روبه رور شدن با مخالفتی در مقابل خواسته های خود

7 ژانویه , 2017 بازدید: 1495 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه: مشکلات رفتاری دزدی مرضی یکی از اختلالات است که در دانش آموزان به احتمال زیاد دیده می شود. بسیاری از معلمان بهانه می آورند که برای عوض کردن دانش آموزان نمی توانند کاری انجام دهند و می گویند من که نمی توانم آنها را تغییر دهم پس شرایط را

7 ژانویه , 2017 بازدید: 1402 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

چکیده : سالهاست که در مدرسه مشغول به تدریس هستم . متأسفانه در این مدّت با شاگردان مشکل دار بسیاری مواجه بودم و هر سال با تجربه بیش از قبل سعی در رفع یا کاهش آن نموده ام . امسال هم مثل هر سال از بین ۳۶ نفر دانش آموزم

7 ژانویه , 2017 بازدید: 1363 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

چکیده: دراین اقدام پژوهی که موضوع آن جلوگیری ازمدرسه گریزی حسین می باشد.هدف این بودکه دانش آموزمذکوررابه حضورمنظم درمدرسه وکاهش اضطراب( تعلق به خانواده) دراوسوق دهیم ؛برای این منظورازروش تحقیق اقدام پژوهی استفاده کردیم .من که معاون اجرایی مجتمع بودم باکمک مدیرومشاورمدرسه ومعاون آموزگار بادعوت ااولیای دانش آموزوچندین جلسه بحث

7 ژانویه , 2017 بازدید: 1373 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

توصیف وضع موجود در سال تحصیـلی ۸۷-۸۶ پست بنـدی آموزش راهنـمائی ناحیه۴ شیـراز به صورت عمومی برگزار گردید. به همین دلیل شانس انتخاب مدرسه ای را داشتم که کمی مسیر رفت و آمدش برایم راحت تر باشد. با این امید ابلاغ ۱۲ ساعت تدریس ریاضی مدرسه«راهنمائی دخترانه رضوی۱» را از

7 ژانویه , 2017 بازدید: 1442 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

چکیده در این تحقیق ابتدا به توصیف وضعیت موجود پرداخته ام و اطلاعات وشواهدی را از طریق مشاهده رفتار دانش آموز بی قرار ( بیش فعال ) و مصاحبه با خود دانش آموز و دیگر دانش آموزان،همکاران،مدیرودیگرکارکنان مدرسه و تدارک دیدن یک نمونه پرسشنامه (مخصوص والدین او ) ،را جمع

7 ژانویه , 2017 بازدید: 1335 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

چکیده در این تحقیق که اینجانب در مورد اعتماد به نفس و خود باوری و مقابله با کمرویی یکی از دانش آموزان کلاس دوم راهنمایی انجام دادم پس ازاینکه این وضعیت را در این دانش اموز مشاهده نمودم به گردآوری اطلاعات از والدین و مدیر و دیگرهمکاران پرداختم و پس

7 ژانویه , 2017 بازدید: 1495 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

چکیده : پژوهش نشان داده است که عامل بسیاری از موارد اضطراب در دانش آموزان در جو عمومی مدرسه و کلاس درس است که با اصلاح روش تدریس ، در ارزیابی و ارزشیابی قابل تضعیف می باشد . و اما پژوهش حاضر در مورد محمد دانش آموز پایه اول متوسطه

7 ژانویه , 2017 بازدید: 1310 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید