چکیده نگارنده در این پژوهش به دنبال ایثار اجتماعی در آموزه‌های قرآن و معارف اسلامی است. در این پژوهش هم آثار فردی و اجتماعی ایثار و کارکردهای آن در زندگی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و هم آیات و روایات و مستندات مورد نیاز را برای تفهیم بهتر

4 مارس , 2019 بازدید: 956 دسته: قیمت: 39000 تومان مشاهده و خرید

چکیده تاریخ اسلام و جهان نشان می‌دهد که دین اسلام روح حیات را به کالبد بشریت دمید و جامعه انسانی را احیا نمود. اما از آغاز تاکنون همواره دشمنانی وجود داشته که مصمم به نابودی اسلام یا پیشگیری از تأثیرگذاری آن بوده‌اند. بدین منظور، نسخه‌هایی از اسلام غیرواقعی و قرائت‌هایی

16 دسامبر , 2017 بازدید: 1200 دسته: قیمت: 11000 تومان مشاهده و خرید