چکیده مقاله: علم فل سفه از علوم مبنایی و بنیادین در معرفت بشری شمرده می شود که با تعلیم و تربیت و عنا صر آن رابطه ای نزدیک و صریحی دارد، به طوری که هر نظریه تربیتی بر بنیان تفکری فلسفی استوار ا ست . بر همین ا ساس پژوهش

12 دسامبر , 2016 بازدید: 1314 دسته: قیمت: 3000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه در عصر حاضر هر روز ما شاهد تغییر و تحولاتی در سطح جهان هستیم که این تغییرات بر روی افراد آن جامعه اثر می گذارد. افراد می خواهند به نوعی، از تغییر و تحول جهان خود آگاه شوند که در این راستا رسانه‌های گروهی می توانند به ما کمک

25 سپتامبر , 2016 بازدید: 1299 دسته: قیمت: 4400 تومان مشاهده و خرید

تعریف فرستنده یا مربی مربی شخصی است که اطلاعات علمی پراکنده را متناسب با استاندارد رشته آموزشی خود تنظیم کرده و با شیوه های مناسب آن را به صورت مطالب ساده و قابل درک برای کارآموز تبدیل و با سرعت مناسب و در سطح استعداد او انتقال می دهد. حال

25 سپتامبر , 2016 بازدید: 1393 دسته: قیمت: 4400 تومان مشاهده و خرید