چکیده در طول تاریخ قانونگذاری ایران، واژهی قاچاق در معانی مختلفی به کار رفته است. ابتدا واژهی قاچاق معادل فعل یا ترک فعلی بود که منجر به نادیده انگاشتن کلیه عوارض، مالیات ها و یا نقض حیطه های انحصاری دولت بود ولی به مرور زمان این واژه معطوف به قاچاق

27 نوامبر , 2020 بازدید: 420 دسته: قیمت: 20000 تومان 16000 تومان مشاهده و خرید

چکیده خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ، از جمله مواردی است که قانونگذار وظیفه اخلاقی افراد جامعه را مورد توجه قرار داده و نقض این وظیفه اخلاقی را جرم شناخته و به حمایت کیفری از قاعده اخلاقی پرداخته است . درخصوص سایر افراد قانونگذار یک طرفه

21 جولای , 2020 بازدید: 609 دسته: قیمت: 20000 تومان 14000 تومان مشاهده و خرید

چکیده مقاله حاضر در بردارنده مطالبی پیرامون حقوق بین الملل اقتصادی و اصل‌ توسعه پایدار است.بنابر یک دیدگاه کلاسیک،تا این اواخر حقوق بین الملل‌ اقتصادی برای مقوله‌های زیست-محیطی اهمیتی قایل نبوده است.تحقق امر توسعه پایدار در سالهای اخیر بیشترین تأثیر را بر توسعه حقوق بین الملل‌ اقتصادی داشته است.مفهوم توسعه

21 جولای , 2020 بازدید: 602 دسته: قیمت: 12000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب مقدمه ۲ حدود مفاهیم ۴ مسئولیت بین المللی دولتها ۴ مفهوم شورشیان از دیدگاه حقوق مسئولیت بین المللی ۹ مسئولیت بین المللی دولتی که گروه شورشی در آن فعالیت می نماید: ۱۲ الف- اعمالی که متضمن یک اقدام قراردادی است: ۱۴ ۱- اخذ وام: ۱۵ ۲- امتیازات و

7 می , 2020 بازدید: 807 دسته: , قیمت: 15000 تومان مشاهده و خرید

فقه، حقوق، رضایت، مجنى علیه، اشخاص، مسئولیت کیفری

23 سپتامبر , 2019 بازدید: 1175 دسته: قیمت: 15000 تومان مشاهده و خرید

چکیده با عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان و پیشگیری از تکرار جرم و تقلیل هزینه‌های اجرای مجازات سالب آزادی سیاست جایگزینی مجازات سالب آزادی از چند دهه اخیر مورد توجه نظام‌های کیفری و سازمان ملل متحد قرار گرفت. در

17 ژوئن , 2018 بازدید: 1578 دسته: قیمت: 15000 تومان 12000 تومان مشاهده و خرید

چکیده اصل اولی هنگام بروز شک در بقای زوجیت ـبه جهت وجود عیبی قبل از عقد، در زن یا مردـ استصحاب لزوم است، ولی ادله لفظی مانند روایات تدلیس و لاضرر و غیره مانع جریان این اصل می‌گردند. روایات تدلیس در موارد صدق عرفی تدلیس و قاعده لاضرر در تمامی

17 آوریل , 2018 بازدید: 1433 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

عاقله ، از نهاد های بحث بر انگیزی است که ذهن حقوقدان و اهل تحقیق را بسیار به خود مشغول کرده است .موضوعی که در حقوق اسلام جایگاه ویژه ای دارد در فقه و کتب حقوقی به آن باب مخصوصی اختصاص و تشریع آن از فلسفه خاصی برخوردار است .

26 دسامبر , 2017 بازدید: 1539 دسته: قیمت: 26000 تومان 25000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه: امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق

30 جولای , 2017 بازدید: 1684 دسته: قیمت: 12000 تومان 11000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه میزان ذخایر« نفت خام در جای» کشور حدود ۴۵۰ میلیارد بشکه تخمین زده می شود. از این میزان، تا پایان سال ۱۳۸۰ جمعاً حدود ۵۴ میلیارد بشکه از مناطق خشکی و دریایی برداشت شده است. میزان ذخایر بالفعل نفت خام کشور با توجه به ذخایر کشف شده جدید، حدود

3 می , 2017 بازدید: 1719 دسته: قیمت: 9500 تومان مشاهده و خرید