چکیده

اجاره رحم یا surrogate mother (مادر بدلی) پدیده‌ای است که در سایه پیشرفت علم ژنتیک و علم جنین‌شناسی (Embryology) به تجارت رایجی در جهان امروز خصوصاً در کشورهای فقیر، تبدیل شده است. در این پدیده زن و شوهری که به هر دلیلی نمی توانند صاحب فرزند شوند به پزشک مراجعه می‌کنند و پزشک تخمک زن و اسپرم مرد را می‌گیرد و آن را در رحم زن (لقاح داخلی) یا خارج از رحم در لوله آزمایشگاه (لقاح خارجی) تلقیح یا باور می‌کند، تخمک که بارو شد در رحم زن دیگری که قبلاً برای بارداری آماده شده و با او قرارداد اجاره رحم بسته شده است کاشته می‌شود و زن اجاره‌ای ۹ ماه جنین را در رحم خود نگه میدارد و بعد از زایمان فرزند را به پدر و مادر اصلی تحویل داده و حق الاجاره را دریافت می‌کند.
پرسش اصلی این است که اجاره رحم از نظر فقه و حقوق اسلامی تأئید می‌شود یا نه؟ و پیامدهای حقوقی، اخلاقی، اجتماعی و … آن عمل چیست؟
در این تحقیق تلاش کردیم تا موضوع را از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی بررسی نموده و دیدگاه مراجع عظام تقلید و فقهای اهل سنت و سابقه موضوع در ادیان دیگر تبیین گردد. نظر قریب به اتفاق فقهای امامیه این است که با توجه به قاعده اصاله الصحه و با در نظر گرفتن اینکه قانونگذار در رابطه با موضوع مورد بحث سکوت اختیار نموده جواز مسئله محرز است و طفل متولد شده از طریق اجاره رحم به صاحبان نطفه و تخمک ملحق می‌شود و زن صاحب رحم به طفل محرم می‌باشد و حرمت نکاح میان آنان برقرار است اما از منظر فقه عامه اجاره رحم فقط در صورتی جایز است که مرد، جنین حاصل از اسپرم خود و تخمک همسر اول خویش را در رحم همسر دوم خود قرار دهد.
از نظر آئین یهودیت و مسحیت مسئله اجاره رحم جواز شرعی ندارد. با توجه به اینکه در کشور ما در برخی از مراکز درمان ناباروی از این روش برای درمان برخی از زوجین ناباور، استفاده می‌کنند لذا در حد توان، موضوع از نظر فقه و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گرفت تا از نتایج حاصله در مراکز درمان نا باروری استفاده گردد.

6 مارس , 2016 بازدید: 2414 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

چکیده
اشخاصی که در اجتماع به سر می‌برند ممکن است موجبات نقض قواعد و هنجار‌هایی را فراهم سازند که جوامع آن را برای حفظ نظم اجتماعی و حقوق و آزادی های افرادی که در آن زندگی می‌کنند به کار می بندند. شخصی که به خاطر نقض قواعد و هنجارهای مذکور در مظان اتهام واقع می‌شود و برای انتساب یا عدم انتساب بزه نسبت به او، تحقیقات به عمل می‌
آید ، از حقوق و تضمیناتی در اجتماع برخوردار است. باز پرسی از متهم وسیله دفاعی محسوب می‌شود و متهم می‌تواند با بیان دلایل و اظهارات خویش، موجبات بی گناهی خویش را فراهم سازد. همچنین، بازپرسی موجب کشف حقایق شده و با انجام آن دلایل له و علیه متهم جمع آوری شده و انتساب یا عدم انتساب بزه نسبت به او مشخص می‌گردد.
اهمیت مرحله بازجویی و بازپرسی و حقوق متهم در این مرحله، آنجا روشن می شود که در مقررات بین المللی، میثاق‌ها و کنوانسیون‌های مختلف بر این موضوع تکیه و تاکید فراوانی شده است و کشور‌ها نیز سعی کرده‌اند با این مقررات منطقه‌ای فرا منطقه‌ای هماهنگ شده و در جهت اجرای آن بکوشند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصولی در رابطه با برائت متهم و حفظ حقوق و آزادی های او تشریع شده است و در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان قانونی که در برگیرنده اصول محاکمات جزایی است تضمیناتی از قبیل، حق سکوت متهم، ممنوعیت شکنجه متهمان، مواجهه متهم با شهود، منع مداخله در امور خصوصی و … پیش بینی شده است هر چند که، اشکالات، کاستی‌ها و نواقصی در رابطه با حقوق دفاعی متهم و ممانعت از تضییع حقوق او نیز در قانون دیده می‌شود، مانند، الزامی نبودن حضور وکیل در مرحله بازپرسی و حضور او بدون هیچ قید و محدودیتی، عدم پبش بینی تشکیل پرونده شخصیت در مورد متهمان، عدم اعلام حق سکوت متهم و موارد دیگری که می تواند مطرح باشد.
با توجه به عصر حاضر و حرفه‌ای شدن بزهکاران، باید از روش های نوین و دلایل علمی در جهت اثبات جرایم استفاده شود. البته، باید به نکاتی در این رابطه توجه نمود، اول آنکه، این روش‌ها از نظر عملی تایید شده و قطعیت داشته باشند و دوم آنکه، استفاده وسیع از این روش‌ها آزادی افراد را به مخاطره نیاندازد و در حد اعتدال از آنها استفاده شود.

6 مارس , 2016 بازدید: 1726 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

چکیده
امروزه عنصر عدالت در امر دادرسی، یک اصل بنیادین و غیر قابل چشم پوشی است و بدون در نظر گرفتن آن به هدف و غایت نهایی امر قضا که همان عدالت و مساوات است نخواهیم رسید. دادرسی عادلانه در تمامی اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است. از مهم ترین اسناد بین المللی موجود در این زمینه می توان به میثاق بین اللمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات رفتار بی رحمانه، بی رحمانگی، غیر انسانی و تهقیرآمیز، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، کمسیون و دادگاه اروپایی حقوق بشر و… اشاره کرد. در جای جای اسناد ومعاهدات اخیر کشورهای امضاء کننده به پاس داشت حق آزادی، کرامت و عدم برخورد غیر انسانی با شهروندان خود ملزم شده اند.
اصل برائت، علنی بودن دادرسی، استقلال و بی طرفی سیستم قضایی و قانون گذاری، و شخصی بودن مسئولیت کیفری از مهم ترین اصول پذیرفته شده در یک دادرسی عادلانه است. در حقوق ایران، بنا به پذیرفتن مبانی حقوقی و فقهی اسلام در امر قانون گذاری پس از انقلاب اسلامی و همچنین قبول اسناد و معاهدات بین المللی حقوق بشر دوستانه از سوی جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از اصول دادرسی عادلانه در امر قانون گذاری رعایت شده است. لیکن در برخی موارد کاستی هایی نیز وجود دارد. لایحه ی جدید آیین دادرسی کیفری، ضمن این که در فصل اول خود به تعریف دادرسی عادلانه پرداخته، بر مهم ترین اصول و مبانی آن نیز صحّه گذاشته است. این لایحه با نوآوری های خود برای اولین بار در نظام حقوقی کشور، کلمه دادرسی عادلانه را در مفاد قوانین بکار برده و به آن جنبه اسنادی و رسمی بخشیده است.

6 مارس , 2016 بازدید: 2997 دسته: قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه:
دلیل امری است که نشانه چیز دیگری است و در یک دعوای قضایی می تواند نشانه محق بودن یکی نسبت به دیگری باشد. بنابر این در وهله اول هر امری که نشانه‌ی صحت ادعای دیگری باشد دلیل است و قاعدتاً باید بتواند در دادگاه مستند صدور حکم قرار گیرد . تا چند دهه‌ی پیش ، این دلیل سند تنظیم شده روی کاغذ، شهادت، اقرار،امارات و … بوده است. قواعد مربوط به استناد این دلایل از گذشته های بسیار دور تنظیم شده ، ضمن اینکه در کتب فقهی نیز در خصوص وضعیت حقوقی این دلایل گفتگوی کافی صورت گرفته است . از حدود چندین دهه پیش که تکنولوژی برق و الکترونیک به کشور ما وارد شده، وسایل جدیدی بوجود آمدند که آنها نیز می توانستند دلیل و نشانه وقوع امر دیگری باشند. از این قبیل وسایل می توان به تلفنگرام ، تلفن، فاکس، تلکس، نوار ضبط صوت و نوار ویدئویی اشاره کرد . قابل استناد بودن یا نبودن این دلایل یکی از مسائلی است که در چند سال اخیر در دادگاهها مورد سؤال بوده است.
از سوی دیگر در چند سال اخیر تکنولوژی دیگری پا به عرصه وجود گذاشته است که تحول عظیم و شگرفی را در زندگی انسانها و اقتصاد جهانی به جا گذاشته است و این تاثیر روز به روز در حال افزایش
می باشد. اینترنت یک زندگی مجازی را به موازات و البته مکمل زندگی حقیقی ایجاد کرده است. در محیط مجازی اینترنت همانند عالم واقعی ،قرارداد منعقد می گردد، مطالب خاصی که دارای اثر حقوقی است اظهار می شود ، سرقت صورت می گیرد ، به اشخاص توهین می شود و…. همانگونه که در وضعیت سنتی این اعمال صورت می گرفت و دلایلی برای اثبات این امور جهت احقاق حق وجود داشت ، لاجرم باید برای حل این مسائل مشابه در محیط اینترنت نیز تدابیری در نظر گرفته شود و الا هرج و مرج حقوقی و در نتیجه اجتماعی بوجود می آید.
منتها دلیل در محیط مجازی و فضای سایبر ویژگیها و اهمیت خاصی دارد که قابلیت استناد آن رعایت قواعد ویژه ای را می طلبد . عصر مجازی ، نهایت توسعه و پیشرفت فناوری اطلاعات، شدید ترین موج تغییر در امور زندگی بشر را سبب شده است. روند رو به رشد استفاده از اینترنت در دنیا اهمیت موضوع را بیش از پیش آشکار می سازد. چنانکه گفتیم اگر چه به پیشرفت تکنولوژی و پیدایش شبکه‌ی جهانی اینترنت در تمامی زمینه ها زندگی بشر را تحت تاثیر خود قرار داده است : از ارائه انواع خدمات دولتی به شهروندان گرفته تا آموزش از راه دور تا تفریح و سرگرمی و …. ولی در این میان تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از ضروریات پیشرفت اقتصادی کشور ها در صحنه بین المللی بیش از همه رخ می نماید. (قاجار،س. ۱۳۸۳، مقدمه ای بر ابعاد حقوقی تجارت الکترونیکی در ایران ، ص ۳۱۱٫)
راجع به تجارت الکترونیکی در مباحث آتی به طور مفصل بحث خواهیم نمود فلذا در این جا به ذکر این نکته بسنده می کنیم که تجارت الکترونیکی به معنای «انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی» می باشد . ارزش مبادلات الکترونیکی در جهان در طی سالهای اخیر به سرعت در حال افزایش بوده است و در این میان در گروه کشورهای توسعه یافته، ایالات متحده آمریکا بیشترین سهم از مبادلات الکترونیک را به خود اختصاص داده است. و در میان کشور های عربی ، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نظر حجم تجارت الکترونیکی درصدر فهرست قرار دارند . ارزش تجارت الکترونیکی این کشورها سالانه به بیش از پنج میلیارد دلار می رسد. در بین کشورهای در حال توسعه نیز تجارت الکترونیکی به سرعت در حال گسترش است. به عنوان مثال هر چند رویکرد تجارت الکترونیکی در سناگاپور از سال ۱۹۶۶ آغاز شده، اما این کشور زیر ساختهای مورد نیاز را تا سال ۱۹۹۸فراهم نموده و هدف اعلام شده‌ی این کشور آن است که تا پایان سال ۲۰۱۰ در حدود ۹۰% کالا و خدمات را از طریق تجارت الکترونیکی مبادله نماید.
(آهنی ، ب ،۱۳۸۵ ، قواعد حاکم برقرار دادهای الکترونیکی ، ص ۴).

6 مارس , 2016 بازدید: 1671 دسته: قیمت: 39000 تومان مشاهده و خرید

چکیده
قوانین هر جامعه ای برپایه عقاید، و عرف و عادات مرسوم و سنن آن جامعه استوار است. عناوین و اصطلاحاتی که در قوانین کشور ما از عرف جامعه مخصوصاً از متداول در بین فقها پذیرفته شده، بسیار زیاد است. از جمله این قواعد اصل صحت می باشد. اصل صحت یکی از قواعد مهم در حقوق اسلام و حقوق ایران بوده که به موجب این قاعده باید کاری را که از کسی سر می زند، درست دانست. یعنی آثار کار درست را بر آن بار نمود مگر اینکه نادرستی و یا خلاف آن ثابت شود. هر گاه در مورد صحت یا بطلان قراردادی شک ایجاد شود مطابق اصل مورد بحث، قرارداد را حمل بر صحت تلقی می نمائیم. در مورد پذیرش اصل صحت در فقه امامیه تردیدی وجود ندارد و فقها در این زمینه اتفاق نظر دارند. در قوانین ایران نیز مذکور کاربرد فراوانی داشته و موارد متعددی از قوانین ما نیز بر اساس این اصل تنظیم و تصویب گردیده است. در مورد قلمرو و نحوه اعمال این اصل در قراردادها میان حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد. در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت و مبانی اصل صحت، قلمرو کاربرد آن در قراردادها نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت همچنین سعی خواهد شد تمایز این اصل با سایر اصول حاکم برقراردادها نیز مورد مطالعه قرار گیرد.

6 مارس , 2016 بازدید: 2768 دسته: قیمت: 85000 تومان 80000 تومان مشاهده و خرید

چکیده:
دادرسی فـوری یکی از مهم‌ترین مباحث‌ آیین دادرسی مدنی است.موضوع‌ آثار‌ ناشی از دادرسی فوری به جـهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بـر خـواهان و خوانده و بعضا بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است.نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می‌تواند آثاری‌ را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد.در این مقاله سعی شده است تا به تبیین و تحلیل آثار دادرسـی فوری و حدود مسئولیت قاضی در حقوق ایران و انگلیس‌ پرداخته‌ شود و ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هردو نظام حقوقی در این زمینه بیان گردند.
واژگان کلیدی:
دستور موقت-قرار انسداد-دادرسی فوری-خواهان-خوانده-اشخاص ثالث.

6 مارس , 2016 بازدید: 1797 دسته: قیمت: 9000 تومان مشاهده و خرید

گسترش وسیع همکاریهای اقتصادی بین‌المللی بین تمامی کشورهای جهان با سیستم‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی متفاوت، اقتصاد این کشورها را بصورت نظام واحد به هم پیوسته‌ای، در آورده است. نقش مکانیسم‌ حقوقی چنین نظامی که جریان دارائیها و خدمات بین اقتصاد کشورهای مختلف جهان را متوازن می‌کند، الزاماً افزایش می‌یابد. در نتیجه تظیم قواعد حقوقی خاص جهت معاملات اقتصادی بین‌المللی که تعدادشان روز به روز بیشتر و مسائلشان پیچیده‌تر می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این جهت تدریجاً اقداماتی جهت تدوین و توسعه قواعد حقوقی بوسیله بعضی از کشورها و همچنین در سطح بین‌المللی انجام پذیرفته است. این تدوین قواعد تجاری که توسط اعمال تجاری ناشی از قراردادها تقویت و تکمیل می‌شود، رویه تجاری بین‌‌المللی را بوجود می‌آورد.
بدینسان حقوق تجارت بین‌الملل، هم در سطح کشورها و هم در سطح بین‌المللی از استقلال بیشتری برخوردار گردیده و لزوم مقرراتی نوین حاکم بر روابط اقتصادی بین‌الملل که بهتر بتواند پاسخگوی نیازهای تعاملات تجاری بین‌المللی باشد،‌وضع مقررات ویژه حقوق تجارت بین‌المللی را توجیه کرده است.
در نتیجه سازمانهای بین‌المللی همزمان با ضعف قوای مقننه در بعضی از کشورها جهت تدوین و توسعه تجارت بین‌الملل بوجود آمده‌اند. این سازمانها بین‌المللی نقش بارزی را جهت هماهنگی و یکنواختی حقوق تجارت بین‌الملل ایفا می‌کنند. از مهمترین این سازمانها می‌توان به «کمسیون سازمان ملل در خصوص حقوق تجارت بین‌الملل » و همچنین «کمیته تدوین تدریجی حقوق تجارت بین‌المللی» که «توسط موسسه بین‌المللی رم برای وحدت حقوق خصوصی » ایجاد شده است اشاره کرد. دراین میان آنسیترال و نقش آن در توسعه حقوق تجارت بین‌الملل موضوع بحث ما خواهد بود.

3 مارس , 2016 بازدید: 2445 دسته: قیمت: 39000 تومان 35000 تومان مشاهده و خرید

امر به معروف و نهی از منکر این نهاد از سویی متوجه عموم شهروندان جامعۀ اسلامی با قطع نظر از مناسب و سمت های اجتماعی آن هاست این امر نمودی از سیاست جنایی مشارکتی اسلام است. حضور این نهاد در تمامی مراحل شکل گیری فرایند عمل مجرمانه و نیز تأثیر

25 فوریه , 2016 بازدید: 2108 دسته: , قیمت: 45000 تومان مشاهده و خرید

وسواس چیست ؟ وسواس عبارت است از تکرار بدون اراده افکار ناخوشایند . اگر چه فرد می فهمد که این افکار نامناسب وغیر عادی است لیکن قادر به دور کردن آنهانیست . وسواس تا اندازه ای در همه افراد بشروجود دارد ومظاهر آن در شک و تردید،عدم قدرت در تمرکز

25 فوریه , 2016 بازدید: 1588 دسته: , قیمت: 5000 تومان مشاهده و خرید

چکیده از آنجا که اصل عدم تبدیل و فروش بر موقوفات حاکم است، اجاره دادن بهترین طریق انتفاع از موقوفات به شمار می‏آید. با وجود ویژگی شخصیت حقوقی وقف که مالک عین و منفعت موقوفه است، اجاره دادن موقوفات از سوی موقوفٌ علیهم یا متولّی، در قالب نمایندگی یعنی سمت

25 فوریه , 2016 بازدید: 1929 دسته: , قیمت: 5000 تومان مشاهده و خرید