مقدمه ۱ تعریف واژه اشتباه ۲ الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه : ۲ ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق : ۲ تفاوت اشتباه با واژه های مشابه ۳ الف ) تفاوت اشتباه با سهو : ۳ ب- تفاوت اشتباه با خطا ۳ ج- تفاوت اشتباه با جهل: ۴ تعریف

19 می , 2021 بازدید: 115 دسته: قیمت: 29000 تومان مشاهده و خرید

طرح درس سالانه برای فارس

19 می , 2021 بازدید: 132 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

طرح درس سالانه چهارم از درس ۱ تا ۱۷

19 می , 2021 بازدید: 111 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

طرح درس علوم چهارم ابتدایی درس بدن ما ۲ هدف کلی: از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با دستگاه گردش خون آشنا شوند. اهداف رفتاری: انتظار میرود دانش آموز بتواند: دانش آموزان اندام های دستگاه گردش خون را نام ببرند. (دانش)

19 می , 2021 بازدید: 92 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

طرح درس فارسی چهارم ابتدایی درس شیر و موش اهداف جزئی و رفتاری: -تقویت مهارت خوانش شعر با رعایت لحن (دانشی- نگرشی) -گسترش دایره واژگان با فرایند واژه سازی(کلمه+زار) (رفتاری) -آشنایی با چگونگی پایان قصه (دانشی- رفتاری) -آشنایی با ابزارهای انسجام متن (دانشی) -تقویت فضایل اخلاقی به ویژه گذشت (عاطفی)

19 می , 2021 بازدید: 125 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

طرح درس فارسی چهارم ابتدایی درس ادب از که آموختی اهداف جزئی و رفتاری: -آشنایی با آداب زندگی و مفاهیم اخلاقی (دانشی–نگرشی) -آشنایی دانش آموزان با اجزای جمله (دانشی) -گسترش دامنه واژگان (دانشی–نگرشی) -تقویت درک دیداری شنیداری (رفتاری) -به کارگیری مفاهیم اخلاقی (رفتاری) – آشنایی با ساختار«… اول،دوم و سوم

19 می , 2021 بازدید: 77 دسته: قیمت: 2000 تومان مشاهده و خرید

چکیده همان‌گونه که مطلع هستید شهرداری یک سازمان عمومی است که از سوی شهروندان و با تأیید دولت مرکزی برای تأمین و فراهم نمودن خدمات همگانی مورد نیاز ساکنان یک شهر تأسیس می‌شود و وظیفه‌ اصلی شهرداری خدمت‌رسانی به شهروندان است. برای انجام این وظیفه به گونه‌ای که رفاه و

19 می , 2021 بازدید: 115 دسته: قیمت: 17900 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ۱ عفونت های دستگاه فوقانی ۱۱ آنژین ۱۲ عفونت های ادراری ۱۲ اسهال ۱۳ مخملک ۱۵ مشمشه ۱۶ سیاه زخم ۱۷ مسمومیت غذایی ۱۹ مسمومیت غذایی ناشی از غذاهای کنسرو شده ۱۹ تب مالت (بررسلا) ۲۰ طاعون ۲۱ وبا ۲۲ حصبه (تیفوئید) یا تب روده

17 می , 2021 بازدید: 149 قیمت: 7500 تومان مشاهده و خرید

چکیده هدف این پژوهش، تلاش در جهت شناخت تسهیلات بانکی و امکان توقیف مبلغ تسهیلات در حقوق ایران است. این مقاله، علاوه بر بررسی فرآیند توقیف موجودی حساب های بانکی در اجرای احکام با استناد نزد بانک، به مطالعه ماهیت انواع تسهیلات بانکی و تحلیل مسئله قابلیت بازداشت مبالغ تسهیلات

11 فوریه , 2021 بازدید: 190 دسته: قیمت: 15000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب چکیده امضای الکترونیکی و اعتبار آن در عرصه های مختلف فناوری های اطلاعات و ارتباطات، یکی از چالشهای مهم در عرصه تجارت الکترونیکی است و در بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر، اتخاذ سیاست تقنینی و ایجاد ساز و کارهایی که از یکسو بتواند زمینه بروز، رشد و گسترش

11 فوریه , 2021 بازدید: 187 دسته: قیمت: 18000 تومان مشاهده و خرید