فهرست مطالب چکیده ۴ مقدمه ۴ انواع وکالت برای مطلقه ساختن زن توسط خود ۶ لزوم شرط وکالت در ضمن عقد ازدواج ۷ شرط فعل و شرط نتیجه ۷ بذل بخشى از مهریه برای بائن ساختن طلاق ۸ انواع وکالت طلاق و واگذاری حق طلاق ۱۱ وکالت طلاق مطلق (حق

11 فوریه , 2021 بازدید: 291 دسته: قیمت: 15000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب مقدمه ۲ ماهیت حقوق بشر نقض شده ۳ موارد نقض حقوق بشر که منجر به مسئولیت بین المللی ۷ مسئول نقض حقوق بشر ۸ مدعی نقض حقوق بشر ۸ پیامدهای بین المللی در قبال نقض حقوق بشر ۹ جلب رضایت زیان دیده: ۱۱ نتیجه ۱۴ منابع ۱۵ مسئولیت

11 فوریه , 2021 بازدید: 243 دسته: قیمت: 12000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب چکیده ۴ مقدمه ۴ استخراج فلسفه از متون بر سه پایه استوار است ۵ هویت فلسفه اسلامی در پرتو اسلام جامع نگر ۵ ماهیت و خاستگاه فلسفه اسلامی ۹ فلسفه و حکمت ۱۱ ارتداد و افول فلسفه مشائی ۱۴ عقل و الهام ۱۵ تأثیر فلسفه اسلامی بر فلسفه

11 فوریه , 2021 بازدید: 325 قیمت: 18000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب چکیده ۶ مقدمه ۶ اعدام ۸ انواع روش های اعدام در گذشته و حال ۹ اعدام با گیوتین : ۱۰ غرق کردن در آب : ۱۱ کوبیدن سنگ بر سر : ۱۱ کندن پوست: ۱۲ دو کرجى : ۱۲ اعدام همراه با استهزاء : ۱۳ اعدام با درخت

11 فوریه , 2021 بازدید: 194 دسته: قیمت: 20000 تومان مشاهده و خرید

چکیده در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و گردآوری اطلاعات آن به شیوه‎ی کتابخانه‎ای می‎باشد، این هدف تعقیب می‎گردد که ویژگی‎های مهم بصری و تحلیل فرم‎های استفاده شده در پوسترهای گردشگری دهه‎های ۶۰ و ۷۰ میلادی اروپا، به منظور شناخت سبک و تکنیک طراحان پوسترهای گردشگری،

27 ژانویه , 2021 بازدید: 357 دسته: قیمت: 35000 تومان مشاهده و خرید

چکیده بیع معاطات که غالبا آن را به عنوان بیعِ بدون لفظ یا داد و ستدِ بدون صیغه ایجاب و قبول می‏شناسند از جمله عقود دیرپا و رایج است. قول به عدم صحّت این بیع در میان فقهای متقدّم امامیّه و شافعیّه طرفداران نسبتا زیادی داشته امّا به مرور زمان

18 ژانویه , 2021 بازدید: 425 دسته: قیمت: 18000 تومان 13000 تومان مشاهده و خرید

چکیده این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار صورت گرفته است. جامعه آماری، دانش‌آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار که جمعاً ۶۱۰ نفر دانش‌آموزاعم از دختر و پسر را شامل می‌شود، می‌باشد. ۴۰ نفر به عنوان نمونه آماری از بین این

6 ژانویه , 2021 بازدید: 414 دسته: قیمت: 9000 تومان 7000 تومان مشاهده و خرید

بخش اول : ترانس تکفاز مقدمه ترانسفورماتور یک وسیله الکترومغناطیسی ساکن است که می تواند انرژی جریان متناوب را از مداری به مدار دیگر فقط با حفظ اندازه فرکانس انتقال دهد و معمولاً به عنوان مبدل ولتاژ به کار می رود. یک ترانسفورماتور از دو سیم پیچ که بر روی

30 دسامبر , 2020 بازدید: 450 دسته: قیمت: 11000 تومان مشاهده و خرید

چکیده ایالات متحده امریکا در صدد است که حاکمیت خود را به فضا تسری دهد و با اقدامات‌ گوناگون،مخصوصا نظامی،بر آن است تا حاکمیت دیگر دولت‌ها را به چالش بکشد و رژیم‌ حقوقی موجود فضا را سیال سازد.این امر بر نگرانی‌های امنیتی کشورها افزوده و جامعه‌ی‌ بین المللی را با

23 دسامبر , 2020 بازدید: 360 دسته: قیمت: 25000 تومان مشاهده و خرید

چکیده تکرار جرم یکی از نهادهای برخاسته از اصل فردی کردن مجازات است و مراد از آن این است که در مورد فردی که مرتکب جرمی می شود و دارای سابقه محکومیت است نسبت به فرد دیگری که مرتکب جرم شده ولی فاقد سابقه محکومیت است مجازات بیشتر و سنگینتری

23 دسامبر , 2020 بازدید: 438 دسته: قیمت: 29000 تومان 24000 تومان مشاهده و خرید