بخشی از مقاله تدوین الگوریتم پیاده سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در یک هواپیمای مسافربری با رویکرد حداقل نقش خطاهای انسانی در سوانح هوایی چکیده امروزه چالشهای اساسی رودرروی دست اندرکاران امور مربوط به نت(نگهداری و تعمیر) در صنایع مختلف تنها یادگیری این تکنیکها نیست، بلکه تصمیم گیری در رابطه

9 می , 2022 بازدید: 181 قیمت: 1000 تومان مشاهده و خرید

دولت از جمله پدیده هایی است که نه تنها مرور زمان در مفهوم و ماهیت آن تطور و تحول بوجود آورده است بلکه نظریه پردازی اندیشمندان پیرامون آن سبب شده است تا گونه های مختلف و نظریه های متفاوتی از دولت وجود داشته باشد، کاربردهای مفهومی دولت (به معنای کشور،

18 آوریل , 2022 بازدید: 136 قیمت: 70000 تومان 49000 تومان مشاهده و خرید

چکیده از آنجا که خانواده اساسی ترین رکن جوامع بشری محسوب می شود، استحکام بنیان آن همواره مورد توجه پیامبران، مصلحان اجتماعی و اندیشمندان بوده است. سلامت اجتماع در گرو ثبات و پایداری خانواده است و زوال این نهاد پایه، پیامدهایی بس ناگوار را در مقیاس فردی و اجتماعی به

18 آوریل , 2022 بازدید: 134 دسته: قیمت: 39000 تومان 34000 تومان مشاهده و خرید

چکیده امروزه بسیاری از افراد برای رسیدن به اهداف خود و اینکه شرایط زندگی خوبی برای خود فراهم کنند تصمیم به مهاجرت می گیرند. انگیره و عوامل مختلفی در این تصمیم گیری دخیل هستند برخی به علت مسائل اقتصادی، عده ای به دلایل آموزشی و گروهی ممکن است به خاطر

14 آوریل , 2022 بازدید: 128 دسته: قیمت: 25000 تومان 19000 تومان مشاهده و خرید

چکیده «تنائر پداگوژی »، اصطلاحی است که در زبان آلمانی کاربرد دارد و به آن دسته از نمایشهایی اطلاق می شود که روند تمرینات و تاثیرات آن روی شرکت کنندگانش مهمترین ویژگی آن است و اجرای محصول نهایی، هدف نمی باشد. شرکت کنندگان در این تئاتر را گروههای مختلف اجتماعی

14 آوریل , 2022 بازدید: 131 دسته: قیمت: 49000 تومان مشاهده و خرید

فهرست مطالب چکیده ۲ مقدمه ۳ چپ و مارکسیسم ۴ جورج لوکاچ، نظریه شیوارگی ۷ شیوار کی ۹ شیوارگی پس از لوکاج ۱۱ انسان به مثابه شی ۱۲ انسان به مثابه شی در ادبیات داستانی ۱۵ انسان به مثابه شی در ادبیات نمایشی ۱۷ پیشینه الهی عروسک ۲۲ ارتباط فیتیشیسم

14 آوریل , 2022 بازدید: 133 دسته: قیمت: 49000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه مسأله جانشینی پیامبر اسلام (ص) به عنوان اولین اختلاف عمده و تأثیر گذار در تاریخ اسلام باعث دسته بندی های مختلف در بین مسلمانان از جمله در زمینه های سیاسی و مذهبی گردید. وقایع سالهای پایانی بات پر برکت پیامبر اسلام (ص) بعد از قدرت یابی اسلام در شبه

14 آوریل , 2022 بازدید: 138 دسته: قیمت: 29000 تومان 24000 تومان مشاهده و خرید

مقدمه بی تردید یکی از مهمترین کارویژه های دولت های مدرن در درون یک کشور و با محیط اجتماعی سیاسی، تلاش در جهت حفظ و سپس انتقال و گسترش ارزشهای سیاسی و اجتماعی نظام سیاسی خویش به نسل های بعدی می باشد که در صورت بی توجهی به این مهم،

14 آوریل , 2022 بازدید: 126 قیمت: 29000 تومان مشاهده و خرید

چکیده زمینه و هدف: با توجه به نرخ فزآینده آمار بزهکاری اطفال و نوجوانان در جوامع امروزی، شناخت علل و عوامل بزهکاری ایشان و پیشگیری از آن یکی از مهمترین اولویت های سیاست گذاری کشورها است. برای پی بردن به علل بزهکاری آنان، نظریه پردازان گمانه زنی های متفاوتی کرده

14 آوریل , 2022 بازدید: 122 دسته: قیمت: 29000 تومان 19000 تومان مشاهده و خرید

چکیده از جمله مسائل مهمی در نظام حقوقی اسلام، حقوق مربوط به زنان است که در آیات قرآن، روایات ائمه و آرای اندیشمندان مسلمانبدان پرداخته شده است. زنان نیز مانند مردان از حقوق اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و.. برخوردارند، ولی این مسئله که این مبانی، دراسلام و غرب چه تفاوت ها

14 آوریل , 2022 بازدید: 132 دسته: قیمت: 25000 تومان 15000 تومان مشاهده و خرید