رشاء و ارتشاء در حقوق ایران

25 نوامبر , 2017 بازدید: 1562 دسته: قیمت: 15000 تومان 13000 تومان
جهت خرید و دریافت فایل مبلغ 15000 تومان 13000 تومان را به شماره کارت ۶۲۲۱۰۶۱۲۲۳۳۸۸۲۱۸ بانک پارسیان به نام آیناز محمدی آشستانی واریز کرده و تصویر فیش واریزی را همراه با لینک یا نام فایل از طریق واتساپ به شماره ۰۹۳۵۷۹۷۵۵۷۷ ارسال کنید. بلافاصله فایل برایتان ارسال خواهد گردید.

مقدمه
سیاست جنایی کشورها در مقابله با بزهکاری در جنبه های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، با آرمانها و دیدگاه های فرهنگی جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد.به این لحاظ فقط مبارزه قانونی، قضایی و پلیسی با بزهکاری برای از بین بردن ریشه های این پدیده اجتماعی کافی نیست و همراه با آن، اتخاذ و اجرای سیاستهای فرهنگی و اجتماعی بر اساس قواعد اخلاقی و انسانی حاکم بر جامعه ضرورت دارد.
تسری نقش تخریبی بعضی از جرائم به کسانی که مستقیما طرف جرم واقع نشده اند(بزهکار و بزه دیده) و بالاتر از آن، ایجاد تزلزل در بنیانهای نظام سیاسی بر کسی پوشیده نیست که از مصادیق آن جرائم می توان به رشوه اشاره کرد. شیوع جرم رشا و ارتشا نه فقط موجب وارد شدن ضرر به طرفین جرم(بزهکار و بزه دیده) می گردد، بلکه موجب اختلال در نظام اداری و اجرایی و مالی و نیز به هم خوردن ساختار نظام اجتماعی و اقتصادی و روابط بین آحاد جامعه و اساس نظام سیاسی و اقتدار و مشروعیت حاکمیت می شود و نظام ارزشی و اخلاقی جامعه را مختل می کند.
از این رو، متولیان امور جامعه باید با همکاری اندیشمندان و مصلحان و با بهره گیری از تمامی اهرمهای قانونی و دستاوردهای علمی علوم مختلف، برای ریشه یابی و مبارزه با این پدیده شوم برنامه جامعی ارائه دهند و فقط به استفاده از ابزارهای حقوقی و قضایی اکتفا نکنند..از آنجا که رشوه خواری ناشی از وجود نقیصه و ضعف در کارکرد نهادهای اجتماعی است، در مبحث جرائم علیه آسایش عمومی مطرح می شود و به لحاظ تقسیم بندی از مصادیق جرم عمومی است که تعقیب آنها به شکایت شاکی خصوصی نیاز ندارد.
فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه ۳
تعاریف ۵
تعریف رشوه از نظر لغوی : ۵
تعریف رشوه طبق ترمینولوژی حقوق: ۶
رشا و ارتشا ۶
رشا یعنی چه؟ ۷
ارتشا یعنی چه؟ ۷
تارخچه جرم رشا و ارتشا ۷
عنصر مادی جرم رشا و ارتشا ۸
عنصر معنوی جرم رشا و ارتشا ۹
*عنصر قانونی جرم رشا وارتشا: ۱۰
شرط تحقق ارتشا چیست؟ ۱۱
*مجازات جرم رشا و ارتشا چیست؟ ۱۱
حکم رشا و ارتشا در اسلام ۱۲
بررسی تاریخچه جرم رشاء و ارتشاء ۱۴
تاریخچه جرم رشاء و ارتشاء در سایرکشورها ۱۶
رشاء و ارتشاء در حقوق ایران ۱۹
مواد قانونی مربوط به رشا و ارتشاء در ایران ۲۱
عنصر روانی رشاء و ارتشاء ۲۳
عنصر روانی رشاء و ارتشاء ۲۹
کیفیات مشدده و مخففه و رافع مسوولیت ۳۰
جرم رشوه ( رشاء و ارتشاء ) و مجازات رشوه ۳۱
رشاء و ارتشاء در قوانین ایران‌ ۳۱
رشاء و ارتشاء در نظام اداری ۳۵
منابع: ۴۲

جهت خرید و دریافت فایل مبلغ 15000 تومان 13000 تومان را به شماره کارت ۶۲۲۱۰۶۱۲۲۳۳۸۸۲۱۸ بانک پارسیان به نام آیناز محمدی آشستانی واریز کرده و تصویر فیش واریزی را همراه با لینک یا نام فایل از طریق واتساپ به شماره ۰۹۳۵۷۹۷۵۵۷۷ ارسال کنید. بلافاصله فایل برایتان ارسال خواهد گردید.

آخرین فایل ها

تماس با ما

تماس تلفنی - 09357975577

برگشت به منوی تماس ها

ارتباط از طریق واتساپ

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها